Η παράδοση Δεβριάδης στο κρέας.

Για 5 γενιές κρεοπώλες!